สันนาเม็ง สะอาด สะดวก ปลอดภัย
โปร่งใส พร้อมใจบริการ

โทร 0-5303-8140 แฟกซ์ 0-5303-8139

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลสันนาเม็ง

ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง / ดัดแปลง / รื้อถอนอาคาร

เทศบาลตำบลสันนาเม็งขอเชิญร่วมจับจ่ายใช้สอยสินค้าราคาประหยัด

เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

รณรงค์ใส่ผ้าไทย

ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล(อย่างไม่เป็นทางการ)

เทศบาลตำบลสันนาเม็งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุซินลากู

Video แนะนำ

ดูทั้งหมด

กิจกรรม

ดูทั้งหมด

ประกาศ

ดูทั้งหมด

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดูทั้งหมด

กระดานถามตอบ Q&A

ดูทั้งหมด