สันนาเม็ง สะอาด สะดวก ปลอดภัย
โปร่งใส พร้อมใจบริการ

โทร 0-5303-8140 แฟกซ์ 0-5303-8139

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ให้กับเจ้าหน้าที่ อสม.

อาจารย์โสภณ โกชุม นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง พร้อมกับสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ อสม. ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยให้ประชนชนในตำบลสันนาเม็งแต่ละครัวเรือนไว้ใช้เพื่อเป็นอาวุธป้องกันโควิด 19

กิจกรรมฉีดวัคซีนเข็ม 2

โครงการมวลชนกองทัพไทยร่วมใจ ช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ โดย...กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

ประชาสัมพันธ์ รับโอน/ย้าย ข้าราชการ

No Gift policy งดรับของขวัญ

พิธีส่งมอบแคปซูลฟ้าทลายโจร เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการรักษาผู้ป่วยโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง

Video แนะนำ

ดูทั้งหมด

กิจกรรม

ดูทั้งหมด

ประกาศ

ดูทั้งหมด

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดูทั้งหมด

กระดานถามตอบ Q&A

ดูทั้งหมด