สันนาเม็ง สะอาด สะดวก ปลอดภัย
โปร่งใส พร้อมใจบริการ

โทร 0-5303-8140 แฟกซ์ 0-5303-8139

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การปรับเปลี่ยนเวลาในการใช้สนามวอลเลย์บอล และอาคารศูนย์ฟิตเนสเทศบาลตำบลสันนาเม็ง

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566

แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี วันที่ 30 เมษายน 2566 ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลสันนาเม็งได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ และปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

การแจ้งเหตุไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรี

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับดารสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันนาเม็ง

Video แนะนำ

ดูทั้งหมด

กิจกรรม

ดูทั้งหมด

ประกาศ

ดูทั้งหมด

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดูทั้งหมด

กระดานถามตอบ Q&A

ดูทั้งหมด