สันนาเม็ง สะอาด สะดวก ปลอดภัย
โปร่งใส พร้อมใจบริการ

โทร 0-5303-8140 แฟกซ์ 0-5303-8139

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับดารสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันนาเม็ง

ประชาสัมพันธ์พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ระเบียบสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็งว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ2566

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ขยายเวลาทำการถึง 19.00 น.

Sannameng Academy รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครแล้วจ้าาา

ตารางคลีนิคชุมชนเคลื่อที่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์การห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้งป้ายโฆษณาแขวน วาง หรือกองสิ่งใดเขตทางหลวง ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549

Video แนะนำ

ดูทั้งหมด

กิจกรรม

ดูทั้งหมด

ประกาศ

ดูทั้งหมด

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดูทั้งหมด

กระดานถามตอบ Q&A

ดูทั้งหมด