สันนาเม็ง สะอาด สะดวก ปลอดภัย
โปร่งใส พร้อมใจบริการ

โทร 0-5303-8140 แฟกซ์ 0-5303-8139

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีส่งมอบแคปซูลฟ้าทลายโจร เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการรักษาผู้ป่วยโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง

รับสมัครสมาชิกโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

''กาดวังปลา หน้าวัดท่ากุญชร''

ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลสันนาเม็ง

ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง / ดัดแปลง / รื้อถอนอาคาร

เทศบาลตำบลสันนาเม็งขอเชิญร่วมจับจ่ายใช้สอยสินค้าราคาประหยัด

Video แนะนำ

ดูทั้งหมด

กิจกรรม

ดูทั้งหมด

ประกาศ

ดูทั้งหมด

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดูทั้งหมด

กระดานถามตอบ Q&A

ดูทั้งหมด