เทศบาลตำบลสันนาเม็ง
999 หมู่ที่3 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร : 0-5303-8140 โทรสาร : 0-5303-8139
Created by Chiangmai Webdesign