ข่าวสาร News


ข่าวเด่น

ขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลสันนาเม็งขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

31 ส.ค. 2563 อ่านต่อ >>

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

2 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ >>

24 เมษายน 2563

วันเทศบาล

24 เม.ย. 2563 อ่านต่อ >>

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนของเทศบาลตำบล สันนาเม็ง

"ขับรถมีน้ำใจ สร้างวินัยจราจร"

13 เม.ย. 2563 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด>>

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

11 ม.ค. 2564 อ่านต่อ >>

ประกาศเรื่องขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

2 ธ.ค. 2563 อ่านต่อ >>

งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563

งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563

30 พ.ย. 2563 อ่านต่อ >>

รายงานการติดตามประเมินผลแผนดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชาสัมพันธ์

4 พ.ย. 2563 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 ม.ค. 2564 อ่านต่อ >>

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2564

28 ธ.ค. 2563 อ่านต่อ >>

ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

25 ธ.ค. 2563 อ่านต่อ >>

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ

ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ

28 ธ.ค. 2563 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

งานบริการประชาชน/อื่นๆ

รายงานรับฟังความเห็นหรือข้อร้องเรียน ฯ ประจำปี 2562

รายงานรับฟังความเห็นหรือข้อร้องเรียน ฯ ประจำปี 2562

7 ต.ค. 2562 อ่านต่อ >>

ความพึงพอใจในงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประจำปี 2562

ความพึงพอใจในงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

15 ต.ค. 2562 อ่านต่อ >>

รายงานความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์บริการสาธารณสุข พ.ค. 62

รายงานความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์บริการ พ.ค. 62

23 พ.ค. 2562 อ่านต่อ >>

รายงานความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์บริการสาธารณสุข ต.ค.62

รายงานความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์บริการสาธารณสุข ต.ค.62

1 ต.ค. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด