ข่าวสาร News


ข่าวเด่น

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

2 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ >>

24 เมษายน 2563

วันเทศบาล

24 เม.ย. 2563 อ่านต่อ >>

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนของเทศบาลตำบล สันนาเม็ง

"ขับรถมีน้ำใจ สร้างวินัยจราจร"

13 เม.ย. 2563 อ่านต่อ >>

เทศบาลตำบลสันนาเม็งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

เทศบาลตำบลสันนาเม็งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

26 มี.ค. 2563 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด>>

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

12 ส.ค. 2563 อ่านต่อ >>

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง กำลังร่วมกันบรรจุทรายลงกระสอบ เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง กำลังร่วมกันบรรจุทรายลงกระสอบ เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม

3 ส.ค. 2563 อ่านต่อ >>

เทศบาลตำบลสันนาเม็งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุซินลากู

เทศบาลตำบลสันนาเม็งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุซินลากู

3 ส.ค. 2563 อ่านต่อ >>

ต้อนรับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและคณะ

เทศบาลตำบลสันนาเม็งได้ต้อนรับคณะของนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

30 ก.ค. 2563 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการวางท่อจ่ายน้ำระบบประปาสายหลักต่อจากโครงการเดิม ตั้งแต่หมู่บ้านทิพย์มณฑลจนถึงสุดเขตตำบลสันนาเม็ง - บ้านแม่ย่อย หมู่ที่ 7 บ้านคอกหมูป่า

29 ก.ค. 2563 อ่านต่อ >>

แจ้งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

23 ก.ค. 2563 อ่านต่อ >>

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ควบคุม หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย

21 ก.ค. 2563 อ่านต่อ >>

ประชาสัมพัธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ควบคุม หมู่ที่ 1 บ้านร้องสัก

14 ก.ค. 2563 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

งานบริการประชาชน/อื่นๆ

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

17 ต.ค. 2561 อ่านต่อ >>

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

17 ต.ค. 2562 อ่านต่อ >>

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

20 พ.ย. 2560 อ่านต่อ >>

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

22 ก.ย. 2560 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด