รายละเอียดข่าว News detail


โครงการแข่งขันทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันนาเม็ง 25 มี.ค. 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันนาเม็ง จัดกิจกรรมตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเกษม เวียงเดช ปลัดเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง เป็นประธานเปิดโครงการ และผู้เข้าร่วมงาน อาทิเช่น รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและคุณครูโรงเรียนบ้านหลักปัน ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม และมอบเหรียญรางวัล พร้อมเกียรติบัตรให้กับเด็กเล็ก ที่ได้แข่งขันทักษะทางด้านต่างๆ เมื่อวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

ข่าวสารอื่นๆ


30 เม.ย. 2564 รณรงค์ใส่ผ้าไทย อ่านต่อ >>
20 ก.ค. 2563 กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา อ่านต่อ >>
13 พ.ค. 2564 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ อ่านต่อ >>
11 พ.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>
6 พ.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
6 พ.ค. 2564 ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อ่านต่อ >>
20 ม.ค. 2564 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร อ่านต่อ >>
23 เม.ย. 2564 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์เทศบาลตำบลสันนาเม็งขนาด 1 ชั้น กว้าง 17 เมตร ยาว 30 เมตร จำนวน 1 หลัง อ่านต่อ >>
16 เม.ย. 2564 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มีนาคม 2564 อ่านต่อ >>
1 ก.พ. 2564 นโยบายและแนวทางดำเนินงานเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ประจำปี 2564 อ่านต่อ >>

<< Back