รายละเอียดข่าว News detail


รายงานรับฟังความเห็นหรือข้อร้องเรียน ฯ ประจำปี 2562 7 ต.ค. 2562

รายงานรับฟังความเห็นหรือข้อร้องเรียน ฯ ประจำปี 2562

ข่าวสารอื่นๆ


11 ม.ค. 2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>
11 ม.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ อ่านต่อ >>
28 ธ.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2564 อ่านต่อ >>
25 ธ.ค. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
28 ธ.ค. 2563 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ อ่านต่อ >>
28 ธ.ค. 2563 ประกาศซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ อ่านต่อ >>
21 ธ.ค. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมระบบอุปกรณ์ควบคุมหมู่ที่ ๖ บ้านแม่กวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>
2 ธ.ค. 2563 ประกาศเรื่องขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) อ่านต่อ >>
30 พ.ย. 2563 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563 อ่านต่อ >>
24 พ.ย. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง อ่านต่อ >>

<< Back