รายละเอียดข่าว News detail


ลานกีฬาและสถานที่ออกกำลังกายในตำบลสันนาเม็ง 7 ส.ค. 2562

ลานกีฬาและสถานที่ออกกำลังกายในตำบลสันนาเม็ง

 

ข่าวสารอื่นๆ


1 ต.ค. 2563 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อ่านต่อ >>
1 ต.ค. 2563 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านต่อ >>
1 ต.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เรื่อง การใช้บังคับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านต่อ >>
13 ต.ค. 2563 พิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อ่านต่อ >>
9 ต.ค. 2563 ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>
12 ต.ค. 2563 ประชุมการจัดงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ตำบลสันนาเม็ง ประจำปี 2563 อ่านต่อ >>
30 ก.ย. 2563 การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการประจำปี พ.ศ.2563 อ่านต่อ >>
30 ก.ย. 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอสันทราย (ครั้งที่ 1) อ่านต่อ >>
25 ก.ย. 2563 โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงด้านพัสดุและงบประมาณรายจ่าย เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 อ่านต่อ >>
18 ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อ่านต่อ >>

<< Back