รายละเอียดข่าว News detail


เทศบาลตำบลสันนาเม็งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุซินลากู 3 ส.ค. 2563

เทศบาลตำบลสันนาเม็งได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เพื่อประสานงานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสันนาเม็งในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากพายุซินลากู และขอให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ถ่ายภาพสิ่งของและสำรวจความเสียหาย จากภัยน้ำท่วม ซึ่งเทศบาลตำบลสันนาเม็งจะจัดเจ้าหน้าที่ลงสำรวจความเสียหายโดยเร่งด่วน และสามารถโทรเข้ามาแจ้งร้องเรียนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 093-1300404

ข่าวสารอื่นๆ


18 ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อ่านต่อ >>
14 ก.ย. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ >>
14 ก.ย. 2563 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
9 ก.ย. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง อ่านต่อ >>
8 ก.ย. 2563 ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง อ่านต่อ >>
3 ก.ย. 2563 โครงการประชารวมใจจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บูรณาการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ อ่านต่อ >>
8 ก.ย. 2563 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลสันนาเม็ง (การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล) อ่านต่อ >>
7 ต.ค. 2562 รายงานรับฟังความเห็นหรือข้อร้องเรียน ฯ ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
31 ส.ค. 2563 ขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 อ่านต่อ >>
29 ส.ค. 2563 สัมมนาเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชน ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ อ่านต่อ >>

<< Back