รายละเอียดข่าว News detail


ต้อนรับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและคณะ 30 ก.ค. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลสันนาเม็งได้ต้อนรับคณะของนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลสันนาเม็ง โดยมีนายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของตำบลสันนาเม็งร่วมให้การต้อนรับ

ข่าวสารอื่นๆ


21 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
21 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
21 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
21 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
30 ก.ย. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เรื่อง การพิจารณาทบทวน แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกเทศบัญญัติ อ่านต่อ >>
17 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
27 มิ.ย. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
1 ต.ค. 2562 ประกาศ พื้นที่รับคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ อ่านต่อ >>
1 ต.ค. 2562 รับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อ่านต่อ >>
8 มิ.ย. 2564 รายงานผลการประกาศประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ (สขร.) อ่านต่อ >>

<< Back