รายละเอียดข่าว News detail


ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการประจำเดือน เมษายน 2563 1 เม.ย. 2563

วันที่ 1 เมษายน 2563 นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง มีข้อสั่งการให้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ของเทศบาลตำบลสันนาเม็งประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและซักซ้อมมาตรการการดำเนินงานภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด - 19 และเร่งรัดมาตรการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการของเทศบาลตำบลสันนาเม็งเข้าร่วมรับฟัง ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง

ข่าวสารอื่นๆ


12 ส.ค. 2563 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง อ่านต่อ >>
29 ก.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
23 ก.ค. 2563 แจ้งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
3 ส.ค. 2563 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง กำลังร่วมกันบรรจุทรายลงกระสอบ เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม อ่านต่อ >>
3 ส.ค. 2563 เทศบาลตำบลสันนาเม็งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุซินลากู อ่านต่อ >>
21 ก.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
30 ก.ค. 2563 ต้อนรับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและคณะ อ่านต่อ >>
14 ก.ค. 2563 ประชาสัมพัธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
9 ก.ค. 2563 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
10 ก.ค. 2563 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 อ่านต่อ >>

<< Back