รายละเอียดข่าว News detail


ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของ กอช.(กองทุนการออมแห่งชาติ) 9 ก.ย. 2562

กองทุนการออมแห่งชาติขอเชิญประชาชนทั่วไปสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ กอช.(กองทุนการออมแห่งชาติ) โดยผู้สมัครต้องไม่เป็นสมา่ชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการทุกแห่ง หรือหรือผู้ประกันตนตามกฏหมายว่าด้วยการประกันสังคม สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ ธนาคารกรุงไทย,ธกส. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสินทุกสาขา โดยสมัครง่ายๆ เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชน และไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคาร สอบถามรายละเอียดได้ที่ www.nsf.or.th , facebook/กองทุนการออมแห่งชาติ หรือโทร 02-049-9000

ข่าวสารอื่นๆ


29 ก.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
23 ก.ค. 2563 แจ้งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ่านต่อ >>
1 ก.ค. 2562 ประกาศสภาฯ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 อ่านต่อ >>
3 ส.ค. 2563 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง กำลังร่วมกันบรรจุทรายลงกระสอบ เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม อ่านต่อ >>
3 ส.ค. 2563 เทศบาลตำบลสันนาเม็งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุซินลากู อ่านต่อ >>
21 ก.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
30 ก.ค. 2563 ต้อนรับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและคณะ อ่านต่อ >>
14 ก.ค. 2563 ประชาสัมพัธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านต่อ >>
9 ก.ค. 2563 ประกาศเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
10 ก.ค. 2563 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 อ่านต่อ >>

<< Back