ข่าวเด่น

เทศบาลตำบลสันนาเม็งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

เทศบาลตำบลสันนาเม็งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

26 มี.ค. 2563 อ่านต่อ >>

แจกจ่ายหน้ากากอนามัย

เทศบาลตำบลสันนาเม็งแจกจ่ายหน้ากากอนามัย

1 เม.ย. 2563 อ่านต่อ >>

ล้างตลาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด - 19

ล้างตลาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด - 19

30 มี.ค. 2563 อ่านต่อ >>

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562

19 มี.ค. 2563 อ่านต่อ >>

วันท้องไทยไทย 2563

เทศบาลตำบลสันนาเม็งจัดโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563

18 มี.ค. 2563 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ(Overlay)รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.74-003

31 มี.ค. 2563 อ่านต่อ >>

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ(Overlay)รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.74-003

24 มี.ค. 2563 อ่านต่อ >>

ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับงานกิจกรรมบำบัด จำนวน 13 รายการ

30 มี.ค. 2563 อ่านต่อ >>

ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับงานแพทย์แผนไทย จำนวน 11 รายการ

30 มี.ค. 2563 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

17 ต.ค. 2561 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

17 ต.ค. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

20 พ.ย. 2560 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

22 ก.ย. 2560 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด


Visitors Counter