ข่าวเด่น

ขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง

เทศบาลตำบลสันนาเม็งขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ณ หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านท่าน โดยสามารถไปใช้สิทธิได้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

25 ก.พ. 2564 อ่านต่อ >>

หนังสือแจ้งเหตุที่ไปใช้สิทธิ์ไม่ได้ ในกรณีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

หนังสือแจ้งเหตุที่ไปใช้สิทธิ์ไม่ได้ ในกรณีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

4 มี.ค. 2564 อ่านต่อ >>

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายก ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายก ประจำปีงบประมาณ 2563

3 มี.ค. 2564 อ่านต่อ >>

ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายก ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายก ประจำปีงบประมาณ 2563

3 มี.ค. 2564 อ่านต่อ >>

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

11 ม.ค. 2564 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 ม.ค. 2564 อ่านต่อ >>

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2564

28 ธ.ค. 2563 อ่านต่อ >>

ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

25 ธ.ค. 2563 อ่านต่อ >>

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ

ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ

28 ธ.ค. 2563 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

รายงานรับฟังความเห็นหรือข้อร้องเรียน ฯ ประจำปี 2562

รายงานรับฟังความเห็นหรือข้อร้องเรียน ฯ ประจำปี 2562

7 ต.ค. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ความพึงพอใจในงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประจำปี 2562

ความพึงพอใจในงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

15 ต.ค. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

รายงานความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์บริการสาธารณสุข พ.ค. 62

รายงานความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์บริการ พ.ค. 62

23 พ.ค. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

รายงานความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์บริการสาธารณสุข ต.ค.62

รายงานความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์บริการสาธารณสุข ต.ค.62

1 ต.ค. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด


ผู้เยี่ยมชม