ข่าวเด่น

ขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลสันนาเม็งขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

31 ส.ค. 2563 อ่านต่อ >>

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง

14 ก.ย. 2563 อ่านต่อ >>

โครงการประชารวมใจจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บูรณาการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ

โครงการประชารวมใจจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บูรณาการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ

3 ก.ย. 2563 อ่านต่อ >>

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลสันนาเม็ง (การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล)

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลสันนาเม็ง (การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล)

8 ก.ย. 2563 อ่านต่อ >>

สัมมนาเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชน ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สัมมนาเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชน ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29 ส.ค. 2563 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครุภัณฑ์อนามัย จำนวน 6 รายการ (เงินเหลือจ่าย)

18 ก.ย. 2563 อ่านต่อ >>

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นสาย ชม.ถ.๗๔-๐๐๓ ถนนสายหลักบ้านสันนาเม็ง หมู่ที่ ๓ เชื่อมบ้านคอกหมูป่า หมู่ที่ ๗ ตำบลสันนาเม็ง

14 ก.ย. 2563 อ่านต่อ >>

ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นสาย ชม.ถ.๗๔-๐๐๓ ถนนสายหลักบ้านสันนาเม็ง หมู่ที่ ๓ เชื่อมบ้านคอกหมูป่า หมู่ที่ ๗ ตำบลสันนาเม็ง กว้าง ๐.๖๐ – ๔.๕๐ เมตร ยาว ๗๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๑๔ ตารางเมตร

9 ก.ย. 2563 อ่านต่อ >>

ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ชั้น 1 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

8 ก.ย. 2563 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

รายงานรับฟังความเห็นหรือข้อร้องเรียน ฯ ประจำปี 2562

รายงานรับฟังความเห็นหรือข้อร้องเรียน ฯ ประจำปี 2562

7 ต.ค. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ความพึงพอใจในงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประจำปี 2562

ความพึงพอใจในงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

15 ต.ค. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

รายงานความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์บริการสาธารณสุข พ.ค. 62

รายงานความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์บริการ พ.ค. 62

23 พ.ค. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

รายงานความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์บริการสาธารณสุข ต.ค.62

รายงานความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์บริการสาธารณสุข ต.ค.62

1 ต.ค. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด


ผู้เยี่ยมชม