ข่าวเด่น

ขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลสันนาเม็งขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

31 ส.ค. 2563 อ่านต่อ >>

ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เรื่อง การใช้บังคับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 ต.ค. 2563 อ่านต่อ >>

พิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค. 2563 อ่านต่อ >>

ประชุมการจัดงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ตำบลสันนาเม็ง ประจำปี 2563

ประชุมการจัดงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ตำบลสันนาเม็ง ประจำปี 2563

12 ต.ค. 2563 อ่านต่อ >>

การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการประจำปี พ.ศ.2563

การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการประจำปี พ.ศ.2563

30 ก.ย. 2563 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เชื้ิอเพลิง

1 ต.ค. 2563 อ่านต่อ >>

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศประกวดราคา

1 ต.ค. 2563 อ่านต่อ >>

ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลตำบลสันนาเม็ง 12 หมู่บ้าน จำนวน 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

9 ต.ค. 2563 อ่านต่อ >>

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครุภัณฑ์อนามัย จำนวน 6 รายการ (เงินเหลือจ่าย)

18 ก.ย. 2563 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

รายงานรับฟังความเห็นหรือข้อร้องเรียน ฯ ประจำปี 2562

รายงานรับฟังความเห็นหรือข้อร้องเรียน ฯ ประจำปี 2562

7 ต.ค. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ความพึงพอใจในงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประจำปี 2562

ความพึงพอใจในงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

15 ต.ค. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

รายงานความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์บริการสาธารณสุข พ.ค. 62

รายงานความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์บริการ พ.ค. 62

23 พ.ค. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

รายงานความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์บริการสาธารณสุข ต.ค.62

รายงานความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์บริการสาธารณสุข ต.ค.62

1 ต.ค. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด


ผู้เยี่ยมชม