ข่าวเด่น

ขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลสันนาเม็งขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

31 ส.ค. 2563 อ่านต่อ >>

งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563

งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563

30 พ.ย. 2563 อ่านต่อ >>

รายงานการติดตามประเมินผลแผนดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชาสัมพันธ์

4 พ.ย. 2563 อ่านต่อ >>

ประกาศรายงานการติดตามประเมินผลแผนดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชาสัมพันธ์

4 พ.ย. 2563 อ่านต่อ >>

ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เรื่อง การใช้บังคับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 ต.ค. 2563 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง

โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณฝายเก๊าแพง หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย

24 พ.ย. 2563 อ่านต่อ >>

ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมระบบอุปกรณ์ควบคุม หมู่ที่ 9 บ้านหลักชัย

29 ต.ค. 2563 อ่านต่อ >>

ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมขยายไหล่ทางบริเวณสะพานข้ามลำน้ำกวง หมู่ที่ 7 บ้านคอกหมูป่า เชื่อมหมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง

29 ต.ค. 2563 อ่านต่อ >>

ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมระบบอุปกรณ์ควบคุม หมู่ที่ 6 บ้านแม่กวง

29 ต.ค. 2563 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

รายงานรับฟังความเห็นหรือข้อร้องเรียน ฯ ประจำปี 2562

รายงานรับฟังความเห็นหรือข้อร้องเรียน ฯ ประจำปี 2562

7 ต.ค. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ความพึงพอใจในงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประจำปี 2562

ความพึงพอใจในงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

15 ต.ค. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

รายงานความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์บริการสาธารณสุข พ.ค. 62

รายงานความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์บริการ พ.ค. 62

23 พ.ค. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

รายงานความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์บริการสาธารณสุข ต.ค.62

รายงานความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์บริการสาธารณสุข ต.ค.62

1 ต.ค. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด


ผู้เยี่ยมชม