ติดต่อเรา Contact US

 
ส่ง E-mail ถึงเทศบาลตำบลสันนาเม็ง
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง 
ที่อยู่ : 999 หมู่ที่3 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร : 0-5303-8140
โทรสาร : 0-5303-8139
www.sannameng.go.th
Email:[email protected]
Facebook : sannameng.go.th