รายละเอียดข่าว News detail


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง 22 ก.ย. 2560

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

เทศบาลตำบลสันนาเม็งประกาศให้ใช้ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561


รายละเอียด ดาวน์โหลด

ข่าวสารอื่นๆ


13 พ.ค. 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้าง อ่านต่อ >>
8 พ.ค. 2562 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
13 พ.ค. 2562 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ อ่านต่อ >>
8 พ.ค. 2562 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
2 พ.ค. 2562 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ อ่านต่อ >>
30 เม.ย. 2562 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
19 มี.ค. 2562 ประกาศ เรื่องการกำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการตลาดน้ำลำเหมืองห้าประชารัฐ อ่านต่อ >>
1 มี.ค. 2562 ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ 2562 และสมัยประชุมสามัญแรก 2563 อ่านต่อ >>
11 เม.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง อ่านต่อ >>
9 เม.ย. 2562 โรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง ประจำปี พ.ศ. 2562 อ่านต่อ >>

<< Back