ข่าวเด่น

เทศบาลตำบลสันนาเม็งรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่

เทศบาลตำบลสันนาเม็งรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่

1 มี.ค. 2561 อ่านต่อ >>

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรดน้ำดำหัว ประจำปี 2561

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรดน้ำดำหัว ประจำปี 2561

13 เม.ย. 2561 อ่านต่อ >>

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำรอบเดือน มีนาคม 2561 (สขร.)

5 เม.ย. 2561 อ่านต่อ >>

โครงการเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพและตรวจสารเคมีในกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้บริโภค ปี 2561

โครงการเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพและตรวจสารเคมีในกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้บริโภค ปี 2561

22 มี.ค. 2561 อ่านต่อ >>

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561

19 มี.ค. 2561 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำรอบเดือนมีนาคม 2561 (สขร.)

5 เม.ย. 2561 อ่านต่อ >>

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้าง

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์(เพิ่มเติม) หมู่ที่ 10 บ้านคุรุสภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 มี.ค. 2561 อ่านต่อ >>

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้าง

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมถมดินหินคลุกบริเวณลำเหมืองแม่ย่อย หมู่ที่ ๗ บ้านคอกหมูป่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 มี.ค. 2561 อ่านต่อ >>

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้าง

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์บริเวณศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 บ้านแม่กวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 มี.ค. 2561 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

20 พ.ย. 2560 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

22 ก.ย. 2560 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1 ต.ค. 2559 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

31 ต.ค. 2559 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด


Visitors Counter