ข่าวเด่น

โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

9 พ.ค. 2561 อ่านต่อ >>

โรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง ประจำวันที่ 11 กันยายน 2561

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

11 ก.ย. 2561 อ่านต่อ >>

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมศูนย์เด็กเล็กและห้องฟิตเนต หมู่ที่3 บ้านสันนาเม็ง

6 ก.ย. 2561 อ่านต่อ >>

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการน้ำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการน้ำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)

4 ก.ย. 2561 อ่านต่อ >>

ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักจ้าง

ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

3 ก.ย. 2561 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชลำเหมืองสาธารณประโยชน์เพื่อป้องกันอุทกภัยในตำบลสันนาเม็ง จำนวน 4 จุด

23 ก.ค. 2561 อ่านต่อ >>

ประกาศผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ผด.3 งวดที่2)

รายงานผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 2 (มี.ค.2561 ถึง มิ.ย.2561)

9 ก.ค. 2561 อ่านต่อ >>

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำรอบเดือน มิถุนายน 2561 (สขร.)

1 ก.ค. 2561 อ่านต่อ >>

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำรอบเดือน เมษายน 2561

15 มิ.ย. 2561 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

20 พ.ย. 2560 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

22 ก.ย. 2560 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1 ต.ค. 2559 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

31 ต.ค. 2559 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด


Visitors Counter