ข่าวเด่น

โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

9 พ.ค. 2561 อ่านต่อ >>

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ไทยแลนด์ 4.0 อำเภอสันทราย

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ไทยแลนด์ 4.0 อำเภอสันทราย

18 ก.ค. 2561 อ่านต่อ >>

โรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง ประจำวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561

โรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง ประจำวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561

10 ก.ค. 2561 อ่านต่อ >>

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2561

26 มิ.ย. 2561 อ่านต่อ >>

ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

21 มิ.ย. 2561 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ประกาศผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ผด.3 งวดที่2)

รายงานผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 2 (มี.ค.2561 ถึง มิ.ย.2561)

9 ก.ค. 2561 อ่านต่อ >>

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำรอบเดือน มิถุนายน 2561 (สขร.)

1 ก.ค. 2561 อ่านต่อ >>

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำรอบเดือน เมษายน 2561

15 มิ.ย. 2561 อ่านต่อ >>

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยังยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประจำเรือพร้อมค่าขนส่ง

13 มิ.ย. 2561 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

20 พ.ย. 2560 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

22 ก.ย. 2560 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1 ต.ค. 2559 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

31 ต.ค. 2559 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด


Visitors Counter