ข่าวเด่น

เชิญชวนร่วมบริจาคมือถือเก่า ทุกสภาพ ทุกรุ่น

เทศบาลตำบลสันนาเม็งขอเชิญร่วมบริจาคมือถือเก่า ทุกสภาพ ทุกร่น

5 พ.ย. 2561 อ่านต่อ >>

ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง

ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง

14 พ.ย. 2561 อ่านต่อ >>

แนวทางในการดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง

แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง

5 ม.ค. 2561 อ่านต่อ >>

รายงานผลการดำเนินงานงานประจำปี พ.ศ. 2560

รายงานผลการดำเนินงานงานประจำปี พ.ศ. 2560

18 พ.ค. 2561 อ่านต่อ >>

สรุปผลการดำเนินการโครงการอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฎิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2561

สรุปผลการดำเนินการโครงการอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฎิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2561

28 ก.ย. 2561 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง

ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานส่วนต่อเติมอาคารอเนกประสงค์(ศูนย์ฟิตเนสเพื่อสุขภาพ)

13 พ.ย. 2561 อ่านต่อ >>

ประกาศผลการดำเนินงานการจัดหาพัสดุ

ผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ผด.3 งวดที่ 3)

12 ต.ค. 2561 อ่านต่อ >>

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านหลักปัน

1 พ.ย. 2561 อ่านต่อ >>

ประกาศประชาสัมพันธ์ เปิดเผยราคากลาง

ปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง

29 ต.ค. 2561 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

20 พ.ย. 2560 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

22 ก.ย. 2560 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1 ต.ค. 2559 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

31 ต.ค. 2559 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด


Visitors Counter