ข่าวเด่น

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

9 ม.ค. 2561 อ่านต่อ >>

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

15 ม.ค. 2561 อ่านต่อ >>

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัย

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัย

30 ธ.ค. 2560 อ่านต่อ >>

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสันนาเม็ง ครั้งที่ 2 /2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสันนาเม็ง ครั้งที่ 2 /2561

22 ธ.ค. 2560 อ่านต่อ >>

โครงการทำความดี ด้วยหัวใจ บูรณาการกำจัดฝักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ

โครงการทำความดี ด้วยหัวใจ บูรณาการกำจัดฝักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ

21 ธ.ค. 2560 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

27 ธ.ค. 2560 อ่านต่อ >>

ปรับปรุงลานสุสานบ้านหลักปันด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ 5 บ้านหลักปัน

โครงการปรับปรุงลานสุสานบ้านหลักปันด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ 5 บ้านหลักปัน

26 ธ.ค. 2560 อ่านต่อ >>

ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างประเภทงานทาง จำนวน 4 โครงการ

โครงการก่อสร้างประเภทงานทาง จำนวน 4 โครงการ

7 ก.พ. 2560 อ่านต่อ >>

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560

การใช้บังคับแผนการจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ประจำปีงบประมาณ 2560

12 ต.ค. 2559 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

20 พ.ย. 2560 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

22 ก.ย. 2560 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1 ต.ค. 2559 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

31 ต.ค. 2559 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด


Visitors Counter