ข่าวเด่น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

13 พ.ค. 2562 อ่านต่อ >>

ศึกษาเรียนรู้และศึกษาดูงาน ในพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ศึกษาเรียนรู้และศึกษาดูงาน ในพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

18 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ >>

โครงการเทศบาลให้บริการประชาชนร่วมกับอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาการให้บริการเทศบาล

โครงการเทศบาลให้บริการประชาชนร่วมกับอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาการให้บริการเทศบาล

12 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ >>

ประกาศสภาฯ เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561

ประกาศสภาฯ เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561

25 ธ.ค. 2561 อ่านต่อ >>

ประกาศ เรื่องการกำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการตลาดน้ำลำเหมืองห้าประชารัฐ

ประกาศ เรื่องการกำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการตลาดน้ำลำเหมืองห้าประชารัฐ

19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการก่อสร้างกำแพงดินเพื่อขยายไหล่ทาง บริเวณทางแยกเข้าหมู่บ่านแสนสบาย หมู่ที่ 4 บ้านสันหลวง ถึงสะพานสุสานบ้านร้องสัก หมู่ที่ 1 บ้านร้องสัก

10 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ >>

ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over Lay)บริเวณถนนสายหลัก(ต่อโครงการเดิม)หมู่ที่ 9 บ้านหลักชัย

10 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ >>

ประชาสัมธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเพื่อขยายไหล่ทาง บริเวณทางแยกเข้าหมู่บ้านแสนสบาย หมู่ที่ 4 บ้านสันหลวง ถึงสะพานสุสานบ้านร้องสัก หมู่ที่ 1 บ้านร้องสัก

4 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ >>

ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง

ซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

30 พ.ย. 542 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

20 พ.ย. 2560 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

22 ก.ย. 2560 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1 ต.ค. 2559 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

31 ต.ค. 2559 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด


Visitors Counter