ข่าวเด่น

เชิญชวนร่วมบริจาคมือถือเก่า ทุกสภาพ ทุกรุ่น

เทศบาลตำบลสันนาเม็งขอเชิญร่วมบริจาคมือถือเก่า ทุกสภาพ ทุกร่น

5 พ.ย. 2561 อ่านต่อ >>

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของ นายกเทศมนตรีตาบลสันนาเม็ง

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของ นายกเทศมนตรีตาบลสันนาเม็ง

25 ธ.ค. 2561 อ่านต่อ >>

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตาบลสันนาเม็ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตาบลสันนาเม็ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

25 ธ.ค. 2561 อ่านต่อ >>

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลสันนาเม็งจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

12 ม.ค. 2562 อ่านต่อ >>

ประกาศเผยแพร่รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศเผยแพร่รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

25 ธ.ค. 2561 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการ ซ่อมสร้างถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.74-004 สายทางบ้านสันหลวง หมู่ที่ 4 – บ้านร่องสัก หมู่ที่ 1 ตำบลสันนาเม็ง

22 ม.ค. 2562 อ่านต่อ >>

ประกาศการเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างพื้นเวที

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

17 ม.ค. 2562 อ่านต่อ >>

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลสันนาเม็ง หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 และหมู่ที่ 11

16 ม.ค. 2562 อ่านต่อ >>

ประกาศเปิดเผยราคากลางรถกระเช้าไฟฟ้า

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ

15 ม.ค. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

20 พ.ย. 2560 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

22 ก.ย. 2560 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1 ต.ค. 2559 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

31 ต.ค. 2559 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด


Visitors Counter