ข่าวเด่น

เชิญชวนร่วมบริจาคมือถือเก่า ทุกสภาพ ทุกรุ่น

เทศบาลตำบลสันนาเม็งขอเชิญร่วมบริจาคมือถือเก่า ทุกสภาพ ทุกร่น

5 พ.ย. 2561 อ่านต่อ >>

ประกาศ เรื่องการกำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการตลาดน้ำลำเหมืองห้าประชารัฐ

ประกาศ เรื่องการกำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการตลาดน้ำลำเหมืองห้าประชารัฐ

19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ >>

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ 2562 และสมัยประชุมสามัญแรก 2563

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สมัยสามัญ ประจำปี 2562 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

1 มี.ค. 2562 อ่านต่อ >>

โรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง ประจำปี พ.ศ. 2562

โรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง ประจำปี พ.ศ. 2562 ประจำวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562

9 เม.ย. 2562 อ่านต่อ >>

โครงการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3

เทศบาลตำบลสันนาเม็๋งจัดโครงการกีฬาผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

26 มี.ค. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง

โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over Lay) บริเวณสามแยกบ้านหลักปันถึงฟาร์มหมูกิตติวัฒน์ฟาร์ม ม.5 บ้านหลักปัน

11 เม.ย. 2562 อ่านต่อ >>

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง

โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) บริเวณถนนสายหลักต่อจากโครงการเดิม หมู่ที่ 12 บ้านเจ.ซี.การ์เด้นวิลล์

22 มี.ค. 2562 อ่านต่อ >>

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง

โครงการซ่อมสร้างถนนเดิมด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 หมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง

19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ >>

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง

โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า-ออก คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านสันหลวง หมู่ที่ 4 บ้านสันหลวง

1 มี.ค. 2562 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

20 พ.ย. 2560 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

22 ก.ย. 2560 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1 ต.ค. 2559 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

31 ต.ค. 2559 อ่านต่อ >>
อ่านทั้งหมด


Visitors Counter