รายละเอียดกิจรรม Article detail


หากคุณเป็นครูภาษาอังกฤษ 9 ก.ค. 2557

หากคุณเป็นครูภาษาอังกฤษ หรืออยู่ในวงการวิงการวิชาชีพครูภาษาอังกฤษแล้วล่ะก็ เรามีสื่อการเรียนการสอนมากมายที่จะช่วยให้การสอนของคุณป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นแผนการสอน หรือเนื้อหาประกอบบทเรียนให้คุณได้ดาวน์โหลด นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลมากมาย อาทิหากคุณเป็นครูภาษาอังกฤษ หรืออยู่ในวงการวิชาชีพครูภาษาอังกฤษแล้วล่ะก็ เรามีสื่อการเรียนการสอนมากมายที่จะช่วยให้การสอนของคุณป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นแผนการสอน หรือเนื้อหาประกอบบทเรียนให้คุณได้ดาวน์โหลด นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลมากมาย อาทิหากคุณเป็นครูภาษาอังกฤษ หรืออยู่ในวงการวิชาชีพครูภาษาอังกฤษแล้วล่ะก็ เรามีสื่อการเรียนการสอนมากมายที่จะช่วยให้การสอนของคุณป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นแผนการสอน หรือเนื้อหาประกอบบทเรียนให้คุณได้ดาวน์โหลด นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลมากมาย อาทิหากคุณเป็นครูภาษาอังกฤษ หรืออยู่ในวงการวิชาชีพครูภาษาอังกฤษแล้วล่ะก็ เรามีสื่อการเรียนการสอนมากมายที่จะช่วยให้การสอนของคุณป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นแผนการสอน หรือเนื้อหาประกอบบทเรียนให้คุณได้ดาวน์โหลด นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลมากมาย อาทิ


<< Back